Ventilbyte

En ventil har bytts i korsningen Lönborgs väg och Idas väg den 13 december 2019. NSVA gjorde bytet.