Vårfint i vägkorsningarna

Tisdagen den 26 mars blåstes asfalten i vägkorsningarna rena från sten, kvistar och grus.
Samtidigt plockades den orange pinnarna in. För någon mer snö lär det inte bli.