Trallorna utlagda

Efter att stranden rensats från tång lade man ut trallorna.

Stranden harvades och en liten skyddsvall skall nu förhindra att bäcken rinner in under trallorna.