Trädfällning

Den 19 november fälldes träd på några av våra grönområden. Med hjälp av Nordberghs togs även gamla grenar bort. Invid Idas väg rensades björk och på Zadigs äng togs två ekar bort. Dessutom fälldes granar invid Pillas väg. Till sist rensades Vindstigen från grenar.