Tidigare aktiviteter i samfällighetsföreningen

 

2017

  Välbehövlig röjning längs våra vägar
Underhåll av grusvägar

Underhåll av grönområden
 
Klippning av våra grönområden
Saltning av våra grusvägar
Bilder från årsmötet
Lagning av potthål
Kantgrus på Pillas väg och Saltörsvägen
Asfaltering av Pillas väg
Ny anslagstavla
Halkbekämpning

2016

2015
   

Dikesrensning längs Gräslyckevägen
Video från kantgrusning
Kantgrus utlagt
Bilder från årsmötet
Allmäningen saltad
Byte av vägskyltar

Grönarbete

2014

2013

Asfalteringsarbeten
Bilder från årsmötet
Tillsynsprotokoll från Trafikverket

Påskafint på vägarna
Ny hastighet Hultavägen

Dikesrensning
Asfaltering av Saltörsvägen mm
Ny vägbrunn
Bearbetning av grönområden
Kartläggning av dagvattenledningar
Tunnelröjning

2009-2010-2011-2012

2008

Bättre sikt

Förbättring av väg

Nytt vägnamn

Lagning av grusvägar
Nyanlagd grusväg
Tångrensning

Ny skylt uppsatt

Vägunderhåll i Stora Hult

Bilder från årsmötet

Utbyte av avlopp

Grusläggning

Bäckrensning för hand

Dränering av Tre Rosors väg

Gatlyktor på ytterligare 4 vägar
Fortsatt underhåll av grusvägar

Spolning av rör
Borttagning av träd
Underhåll av grusvägar
Rensning av diken och bäckar
Översyn av dagvattenbrunnar
Klippning av vägkanter
P-platserna upprustade
Bäckrensning
Grönområde iordningställt
Lagning av grusvägar
Lagning av potthål i asfalt
Reservledning nerlagd
Reparation av skadade vägskyltar
Synpunkter beträffande översiktsplan
Skrapning av vägar

2007

2006

Efterlängtat projekt snart slutfört
Fortsatt rörläggning
Nytt rör under Lerviksvägen
Minskad risk för översvämning
Röjning längs vägarna
Avhyvling
Justering av skyltar
Lagning av grusvägar (igen)
Lagning av grusvägar
Skyltar uppsatta invid grönområden

Asfalt, kaninhålor, problem med
dagvatten och rensning av brunnar


Nytt rör för Rullabäcken
Reparation av Allmänningen
Avslutande rensning av bäckar


 

Lagning av potthål
Rör i bäck
Fortsatt rensning av bäckar
Spolning av rör
Stora Hult får egna skyltar
Klippning av stigar
Tångkrattor utsatta
"Rökfritt" i Stora Hult
Tångrensning på stranden
Bearbetning av grönområde
Nya grindar vid grönområde
Nytt bärlager på grusvägar
Fler hundlatriner uppsatta
Uppröjning vid fotbollsplanen
Potthålen lagade
Utsatta vägar avhyvlade
Yttrande beträffande översiktsplan
Vintern slog till igen

2005

2004

Snösvängen fick mycket att göra
Två nya vägskyltar
Vindstigen åter öppen för "trafik"
Många mindre åtgärder
Asfaltering i gathörn
Rundvandring i Stora Hult
Fritt fram för sopbilen
Förberedelse för asfaltering
Röjning längs genomfartsleder
Ordningen återställd
Test med slåtterbalk
Nya grindar på fälad och i hage
Översyn av våra grönområden
Bilder från årsmötet
Ytterligare insatser för grönområden
Betesputsning av flera områden
Dammbindning på nytt sätt
Vindstigen breddas
Välkommen hjälp av maskin
Fortsatt uppröjning efter stormen
Uppröjning efter stormen

Borttagning av sly

Skrivelse till länsstyrelsen betr.
utvidgning av naturreservatet


Skrivelse beträffande "förtätning"
Höstgrävning och andra aktiviteter
Furor borttagna på Idas väg
Skrivelse beträffande översiktsplan
Utsatt hörna
Rensning av grönområden
Ryafår röjer grönområde
Rensning av tång på stranden
Fotografering under Idas väg
Midsommarfint
Underhåll av grusvägar
Ny skylt på Pillas väg
Vårförberedelser
Rensning av bäckar


 

2003

2002

Röjning längs vägarna
Stormfällt hinder togs bort
Gatubelysning på Idas väg
Tångrensning på stranden
Midsommarfint längs vägarna
Saltning av vägarna
Arbetet vid Lerviksvägen avslutat
Trädfällning vid Lerviksvägen
Nya rör under Lerviksvägen
Grävning på fäladen
Vårstädning av grönområden mm
Belysning på Pillas väg
Grusade förhoppningar
Påkörd skylt uppsatt

Översvämning på fäladen

Spolning av undergång
Rensning av bäck
Ny brunn stoppar vattenflöde
Yttrande betr. campingplats
Tömning av hundlatriner
Gatlyktor i norra Stora Hult
Hultavägen asfalterad
Grusning efter skyfallet
Klippning av vägkanterna
Komplettering av 30-skyltar
Vårstädning i vägkorsningarna
Uppsnyggning av grönområden
Ojämn kamp mot snön
Röjning av grönområde
Översvämning på Gräslyckevägen

2001

2000

Översvämning på Fäladsvägen
Potthålen lagas
Lagning av grusvägarna
Nya hundlatriner uppsatta
Nya 30-skyltar
Röjning av grönområde
Midsommarfint
30 km/tim i Stora Hult
Förberedelser för badsäsongen
Påskfint i korsningarna
Nytt avlopp

 

Klippning av grönområden
Lagning av vägar
Ny skylt uppsatt på Påskaliden
Dikesrensning
Tångrensning
Midsommarfint
Fårstigen - vår nyaste väg
Blomlådorna utsatta
Ängelholm eller Båstad?
Röjning av grönområde
Snösvängen i Stora Hult


1999
Hundlatriner på försök
Farlig korsning