Bilder från Strandföreningens årsmöte

Strandföreningen höll sitt årsmöte på Gamlegården den 3 juli. Vi tackar familjen Björkman som återigen lät oss vara på deras fina gård. Vädret var kyligt och blåsten så stark att vi inte reste tältet trots tappra försök - men det var inget fel på stämningen! Gunnar Svensson lämnade över ordförandeklubban till Nils-Gunnar Andersson efter att ha skött klubban i 12 år. Ett varmt tack till Gunnar för alla hans insatser under de gångna åren. Efter årsmötet höll Håkan Philipsson ett engagerat anförande om Sverige, Västra Karup och Stora Hult under främst 50- och 60-talen, ett stort tack till honom! Vi avstod från grillande med tanke på brandrisken men lotteriet gick av stapeln som vanligt och med stor succé. Vi tackar för alla generösa bidrag till lotterivinster. Familjen Gigel var återigen mycket generösa, vi fick handskar i alla former och storlekar vilket vi är mycket tacksamma för. Vid nio tiden tunnades leden ut - damfotbollen lockade. Protokoll från årsmötet kommer att anslås om några dagar.