Stora Hults strands Samfällighetsförening

Styrelse 2018/2019

Vald vid ordinarie föreningssammanträde den 2  juli 2018
Sören Andersson Mor Botildas väg 19 070-533 56 13
Ordförande 266 51 Vejbystrand
     
Gunnel Jacobsson Långabrovägen 5 0735-777 172
Vice ordförande 266 51 Vejbystrand
   
Gun Hiselius  Pillas väg 11 0431-44 68 00, 073-402 14 70
Sekreterare 266 51 Vejbystrand
     

Lars Bille 

Pillas väg 27 076-624 41 77
Verkställande ledamot 266 51 Vejbystrand
     
Gun Erhardt Pillas väg 5 040-23 02 75, 070-525 03 02
Kassör 266 51 Vejbystrand  
  Betaniaplan 1  
  211 55 Malmö   
     
Mikael Westerlind Södra Esplanaden 35 046-323432
  223 52 Lund  
  Idas väg 3 0431-453090,070-9946032
  266 51 Vejbystrand  

 
Claes Nerhagen Allmänningen 14 0431-45 32 63, 070-370 03 33
  266 51 Vejbystrand

Christer Nilsson

Idas väg 5 0431-167 21
  266 51 Vejbystrand
 

Åke Dahl

Idas väg 2  0431-45 27 59, 070-629 19 03

266 51 Vejbystrand
     
Susanne Dorff  Vipevägen 6 0431-45 63 21
  260 91 Förslöv