Bilder från Stora Hults strands Samfällighetsförenings årsmöte 2017
Årsmötesprotokoll: Klicka här!