Sandlife
I samband med strandföreningens årsmöte 2014 besökte Per Levenskog och Måns Bruun oss och berättade om Sand Life. Det är ett projekt som ska restaurera det en gång så myllrande växt- och djurlivet i de sydsvenska sandmarkerna. Både Per och Måns kommer från Naturvårdsenheten vid Länsstyrelsen Skåne.
Myllrande liv i sandmarkerna Obs! Stor fil > 6MB
Gynna nyttodjuren - solitärbin
Och här är länken till projektets hemsida: http://sandlife.se