Stadgar för Stora Hults strands Samfällighetsförening