Sophantering i Stora Hult

För utförlig information om sophanteringen gå till NSRs hemsida

http://www.nsr.se

 

Nya regler fr.o.m. 2017 när du besöker återvinningscentralen
Läs mer HÄR!