Behövlig avhyvling

Måndagen den 29 april skrapades grusvägarna i Stora Hult.