Byte av ventil

Den 12 oktober bytte NSVA servisventil till fastighet vid allmänningen.