Röjning längs vägarna

 

Den 29 januari fortsatte
arbetet med att röja bort utstickande grenar längs våra vägar.

På bilderna sker röjning längs Fäladsvägen.