Reparation av vattenledning

Den 11 debruari påbörjade NSVA grävningar i kohagen för att reparera inkommande vattenledning till abonnenter längs Långabrovägen.