Regler för stranden och naturreservatet 

 

Båstads kommuns allmänna ordningsföreskrifter gäller för den del av stranden som är allmän badplats, dvs. området mellan norra och södra parkeringsplatsen. Det innebär ett totalt hundförbud för badstranden och intilliggande dyner under perioden 15/5 – 15/9.

För Naturreservatet Stora Hults Strand gäller kopplingstvång för hundar året runt i hela reservatet. Det är förbud mot vind- och kitesegling upp till cirka 150 m ut i vattnet i reservatets norra och södra delar (bortom norra och södra parkeringsplatsen). Dessutom finns det ett antal sedvanliga reservatsbestämmelser vad gäller förbud mot att göra upp eld, tälta, ställa upp husvagn, skada vegetationen eller rida annat än på anvisad väg eller stig. Strand- och reservatsbestämmelser finns tillgängliga vid de anlagda parkeringarna i anslutning till reservatet.

Länsstyrelsens detaljbestämmelser följer nedan. 

 

Länsstyrelsens föreskrifter för allmänheten i naturreservatet Stora Hults strand

Föreskrifterna i ett naturreservat varierar mycket mellan de olika reservaten, beroende på vilka motiv som ligger bakom reservatsbildningen. Syftet med reglerna är att värna om områdets speciella värden. Nedan följer de särskilda föreskrifter som gäller envar som vistas i reservatet.

Till skydd för områdets naturvärden har länsstyrelsen utfärdat särskilda bestämmelser.

Inom reservatet gäller förbud att:

􀂈 skada fast naturföremål eller ytbildning som block, berg eller jordformation genom att t ex gräva, plöja, borra, mejsla, hacka eller måla,

􀂈 cykla eller framföra motordrivet fordon eller parkera annat än på anvisade vägar och parkeringsplatser,

􀂈 tälta, ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

􀂈 plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter och vegetation,

􀂈 medföra ej kopplad hund,

􀂈 rida annat än på anvisade vägar eller stigar,

􀂈 göra upp eld annat än på anvisade platser,

􀂈 utnyttja området för golfspel,

􀂈 bedriva vindsurfing eller skärmsegling (kite-surfing) inom de vattenområden som markerats på kartan,

􀂈 på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, CD-spelare, musikinstrument eller annan ljudanläggning,

􀂈 anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning

􀂈 informations- och reservatsskyltar, gränsmärken och trafikskyltar undantagna.

Därutöver gäller för Båstads kommun lokala ordningsföreskrifter, som

bland annat föreskriver att:

􀂈 hund inte får vistas på allmän badstrand och intilliggande dyner undertiden fr.o.m. den 15 maj t.o.m. den 15 september, (förutom på särskilt utmärkta hundbadplatser).