Patrullbåt på besök

Påskdagens eftermiddag fick vi besök av kustbevakningens fartyg KBV 034. Fatyget kom närmast från Landskrona.

KBV 034 kallas för kombinationsfartyg och ska tjänstgöra som miljöskydds- och övervakningsfartyg med alla de uppgifter som Kustbevakningen har i dag.

Fartyget ska dessutom kunna delta i sjötrafik- och miljöövervakning, gräns-, fiske-, tull- och polisiära kontroller till sjöss samt ha en stor förmåga att ta upp olja och andra kemikalier från havet samt även att vara en nödbogsering, brand och sjöräddningsresurs