Översyn av brunnar

Den 4 oktober gjordes översyn av alla brunnarna i området. Dessutom slamsögs vid behov. Det är Ohlssons som har utfört uppdraget.