Stora Hults strands Samfällighetsförening


Stora Hults strands Vägförening
bildades 1976.
Efter förrättning har föreningen år 2001 bytt namn till
Stora Hults strands Samfällighetsförening.
Alla som har en fastighet eller tomt i Stora Hult är medlemmar.
Föreningen sköter väghållningen och ansvarar för att vägarna är trafiksäkra.
Föreningen ansvarar också för skötseln av gemensamma grönområden.
Stora Hults strands Samfällighetsförening samarbetar med
Byalaget i Stora Hult
och
föreningen Stora Hults Strand i gemensamma frågor.


Hemsidan "Storahult.com" tillkom 1999 på förslag av Lars Olefeldt,
som även skötte uppdateringarna av hemsidan under 10 år,  t.o.m. första halvåret 2009.