Markering av brunnar

Den 23 januari påbörjades arbetet med att markera samtliga kupolbrunnar i området.

Permanenta vita och blå stolpar med reflexer gör det nu lättare att hitta brunnarna.