Lagning av läcka

Måndagen den 16 mars ryckte NSVA ut till Stora Hult för att täta en läcka inne i betongfundamentet på avloppsstationen invid de offentliga toaletterna.