Tångkrattorna på plats

En god insats i slutet av maj månad gjorde att stranden blev helt fri från tång.

Men tången kommer tillbaka nästa gång det blåser kraftigt. Då är det bra att tångräfsorna finns.

Den 10 juni sattes ett antal räfsor ut längs klitterna.