Föreningen Stora Hults Strand Kallelse till Årsmöte lörd den 17 okt 2020

 

Härmed kallas till Årsmöte lördagen den 17 oktober 2020 kl. 13.00 på fotbollsplanen i Stora Hult. Som alla säkert vet så kunde vi inte genomföra årsmötet som planerat i juli 2020 pga. Covid-19. Vi vill ändå genomföra ett årsmöte i höst. Vi sätter upp ett litet tält på fotbollsplanen men det blir enbart ett begränsat antal ståplatser under tak. Om det blir dåligt väder så föreslår vi regnplagg och paraplyer så att vi kan sprida ut oss ordentligt. För allas information lägger vi ut sedvanliga handlingar på hemsidan och anslagstavlan så man kan ta del av dem i förväg. Om någon har frågor kan man vända sig till ordf. Nils-Gunnar Andersson 070 543 60 86 eller sekr. Göran Martinsson 076 131 03 85. Det blir ingen förtäring eller allmänt samkväm i anslutning till årsmötet. Vi ser till att hålla avstånd – och förutsätter om någon har Covid-19 symptom så stannar man hemma.

Välkomna!

/ Styrelsen

 

Länkar till Möteshandlingarna:

Dagordning för årsmöte i Stora Hult strandförening 2020

Kallelse Föreningen Stora Hults Strand

Kassatablå Stora Hults strand 2019-2020

rev ber 2020

Valberedningen Föreningen Stora Hults Strand

Verksamhetsberättelse 2020