Besök från Italien

Måndagen den 22 juli besöktes Stora Hult av italienska scouter. De hade vandrat från Båstad och övernattat i tält vid Grytskären.
Längs vägen gjorde scouterna en enkätundersökning om vad lycka egentligen är. Flera i Stora Hult fyllde i deras formulär.

 Vid de offentliga toaletterna gjorde scouterna en paus och passade då på att fylla på vatten. Eventuellt är Nimis nästa mål.