Hyvling av vägar

Tisdagen den 1 oktober hyvlades grusvägarna i Stora Hult.
Potthål fylldes igen och bärlager lades ut där så behövdes.