Röjning på fäladen

På uppdrag av länsstyrelsen har Båstads kommun börjat röja växtligheten på Stora Hults fälad. Stänget längs Fäladsvägen är borttaget, så att man kommer åt björnbärssnåren bättre.
Nytt stänge kommer att sättas upp.