Enkät om fritid

Under janurai månad kan du lämna synpunkter på fritidsverksamheten i Båstads kommun. Klicka på länken nedan.

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=71111d0210af&AspxAutoDetectCookieSupport=1