Regler för eldning

Reglerna för eldning i Stora Hult är enkla - du får inte.

All eldning utomhus är förbjuden alla dagar året om - oavsett väderlek. Detta gäller alla detaljplanlagda områden och därmed också hela Stora Hult (det gröna området på kartan nedan, markerat med A).

Anledningen till förbudet är enligt Miljö- och stadsarkitektkontoret följande:
Många människor är idag allergiker eller har luftrörsbesvär. Även för helt friska människor utgör brandrök en olägenhet och källa till irritation. Flertalet enfamiljshus har idag mekanisk ventilation vilket gör att brandröken sugs in via springventiler.

Hur blir man då av med torrt ris och träavfall? Klicka på Sophantering t.v.

Ytterligare upplysningar lämnas av Miljö- och stadsarkitektkontoret 0431-77000