Skyltar uppsatta ang. cykelförbud

Mellan södra parkeringsplatsen i Stora Hult och Vejbystrands hamn går Skåneleden, först genom naturreservat och efter passage av kommungränsen genom en hage med betande djur.
Fler och fler cyklister har valt att cykla denna sträcka och i sommar har detta ökat markant, allt från större sällskap på 20-30 cyklister till ensamma på mountainbike.
Eftersom det är förbjudet att cykla i reservatet annat än på anvisade vägar, det inte rekommenderas att cykla längs Skåneleden och det inte heller är tillåtet enligt Båstads kommuns ordningsföreskrifter har myndigheterna nu satt upp cykelförbudsskyltar på grindarna vid ovan nämnda område.

 

Länsstyrelsens särskilda bestämmelser:
Inom reservatet gäller förbud att: - cykla eller framföra motordrivet fordon eller parkera annat än på anvisade vägar och parkeringsplatser.

Skåneleden:
Skåneleden är en vandringsled och markägare upplåter sin mark till ändamålet vandring. Vi rekommenderar därför inte cykling och ridning på Skåneleden och hänvisar till leder speciellt framtagna för cykling eller ridning.

Båstads kommuns allmänna lokala föreskrifter:
Cykling utanför anvisade leder eller områden på nedanstående allmänna platser är förbjudet. Undantag kan ges av polismyndigheten genom särskilt tillstånd. Inom naturreservat gäller särskilda reservatsföreskrifter.