Bränning av gräs

21 mars var det dags att återigen bränna av gräsytorna vid stranden