Ny stolpe för brandpost

I maj förra året blev skylten för en brandpost vid Fäladsvägen påkörd av en bil. Ärendet anmäldes till kommunen som kontaktade NSVA.

I januari  kom NSVA och grävde fram fundamentet till stolpen och den 11 mars sattes det upp en ny fin skylt där den gamla stått tidigare.