Årsmöte Vägförening

 

 

Ordförande Sören Andersson och styrelsen redogjorde för året som gått och den föreslagna budgeten för kommande år. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Verkställande ledamot Lars Bille redovisade vad som gjorts under året och redogjorde för kommande åtgärder.

Vår sekreterare Gun Hiselius skötte handlingarna under årsmötet.

Mötet som i år hade förlagts till Bygdegården i Förslöv var under rådande förhållande välbesökt. Lokalen var rymlig så det var lätt att hålla avstånd till varandra. Mötet avslutades med kaffe och god kaka.

Protokoll anslås som sedvanligt på anslagstavlan och hemsidan inom kort.

 

Protokoll från vägföreningens årsmöte Klicka här!