Bekämpning av vresros

Den vresrosbekämpning som genomförts i naturreservatet senaste åren har gett bra resultat.

Under måndagen (8/7) fotsatte bekämpningen i södra delarna av reservatet, kohagen, av såväl vresros som andra invasiva växter.

Foton: Sverker Zadig