Vägföreningens årsmöte 2019

 

Sören Andersson och styrelsen redogjorde för året som gått och den föreslagna budgeten för kommande år. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Det välbesökta mötet avslutades med kaffe och bulle. Protokoll anslås som sedvanligt på anslagstavlan och hemsidan inom kort.