Översvämmat grönområde

Fredagen den 29 november inträffade en översvämning på grönområdet väster om Gamlegården.

Orsaken visade sig vara ett stopp i ledningen, där förlängningen av Rullebäcken går in i ett rör invid Gamlegårdsvägen.

En spolbil anlitades och ledningen rensades.
Därefter flöt vattnet åter som det skall.