Ny översiktsplan

Båstads kommuns förslag till ny översiktsplan finns nu tillgänglig mellan den 18 november 2019 till och med den 3 februari 2020. Syftet med utställningen är att ge möjligheter för allmänheten med flera att påverka hur mark- och vattenområden inom kommunen ska användas i framtiden.

Eventuella synpunkter på förslaget skickas via e-mejl till samhallsbyggnad@bastad.se eller med post till Samhällsbyggnad, Båstads kommun, 269 80 Båstad.

Senast måndagen den 3 februari 2020 behöver kommunen skriftligen ha tagit emot dina synpunkter.

Förslaget hittar du på kommunens hemsida:
http://www.bastad.se/oversiktsplan
där du klickar på en karta som den ovan.