Lagning av Allmänningen

Den 18 mars fylldes en del ojämnheter igen på Allmänningen. Bl.a. är det nu möjligt att ta sig torrskodd från vägen och över till trallorna, som går ner mot havet.