Höstfint på grönområdena

Nu, i mitten på september, klippes alla grönområdena. Samtidigt rensas växtligheten invid brunnarna, som förberedelse för den sugning som ska genomföras inom kort.