Lyckad Fågelvandring på Fågelskådningens Dag, den 5 maj

Vandringen, som arrangerades av Naturskyddsföreningen Bjäre, lockade ca 45 deltagare och gick från norra parkeringsplatsen i Stora Hult till bunkern innanför Grytskär och tillbaka längs S Hovallsvägen. Fågelskådandet leddes på ett eminent sätt av Lars Forsén från KOF, Kullabygdens Ornitologiska Förening.

 
Det fina vädret hjälpte till att locka fram fåglarna och med solen i ryggen 
gick det lätt att se teckningen på de olika fåglarna. Vi såg och hörde ca 50 fågelarter, ett mycket gott utbyte. Och givetvis erbjöds tillfälle till fika.

 
Vi såg både karaktärsfåglar som sånglärka, hämpling, stenskvätta, tofsvipa, rödbena och strandskata, men också lite ovanligare fåglar som fiskgjuse (bild), småspov, gluttsnäppa, skedand och snatterand. Senare i maj anländer även gök, näktergal och tornseglare till våra breddgrader. 

 
Vill man veta mer om fåglar i nordvästra Skåne kan man besöka KOF’s hem-sida, kof.nu

 
Vill man veta mer om Naturskyddsföreningen Bjäre besöker man deras hemsida,bjare.naturskyddsforeningen.se

Martin