Döda svanar på stranden

Man kan se många svanar längs stranden så här års.
Under senaste tiden har 4 döda svanar hittats på stranden, varav två var fjolårsungar. Den senaste döda svanen hittades den 14 mars. Så här skriver Statens Veterinärmedicinska Anstalt:

Om det är en tillfällighet eller inte går ej att svara på.

Men det vore intressant att få in svanen till SVA så att vi kan undersöka den och försöka ta reda på varför den dött.

 

Därför kommer svanen att skickas till SVA för analys snarast. När den har undersökts får vi ett preliminärsvar och när eventuella extra analyser är utförda får vi ett slutsvar.

Hundar har observerats när de fått nosa på de döda svanarna.
Det avråder man starkt ifrån, då man inte vet om svandöden beror på någon sjukdom.