Byalaget i Stora Hult

 

Stora Hults byalag – även kallat Byn – är en kvarleva från tiden, då Skåne var danskt och fungerar som en lokal ekonomisk enhet. Byalaget utgörs av de bönder, som brukar marken, som fördelades i Stora Hult vid laga skiftet på 1840-talet. I dag är byalaget baserat på elva gårdar, varav sju deltar aktivt i verksamheten.

Byalaget förvaltar den gemensamma marken, den s.k. ”allmänningen”.

Stora Hults fälad hörde tidigare till allmänningen.

Det som återstår i dag är strandområdet från Lervik i norr till gränsen till Vejbystrand i söder. Byalaget har därmed skötselansvar för strandallmänningen liksom för vägen Allmänningen.

Byalaget leds av byamannen. Andra aktiva byalag finns i Vejby, Västra Ljungby och Ranarp